yazilarım HURDA KDV İSTİSNASI VE İNDİRİLEN KDV’ NİN İADESİ
Bursa, 23.09.2004
Bilgi : 2004-53

HURDA KDV İSTİSNASI VE İNDİRİLEN KDV’ NİN İADESİ

Bilindiği gibi 2004 yılı başından itibaren 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-g maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

g- Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar, döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları (hurda metalden elde edilen külçeler dahil) teslimi.

Diğer istisnalar arasına alınmıştır.

Bu istisnanın tatbikinden sonra, hurdalarla ilgili olarak yüklenilen KDV’lerin hesaplanıp indirilecek KDV toplamından düşülmesi ve gider olarak kaydı gerekmektedir. Hurdalarda yüklenilen KDV’nin nasıl hesaplanacağını izah eden bir tebliğ bugüne kadar çıkmamıştır.

A- Böylece iş başa düşmüş ve bir çıkış yolu bulunması gerekmiştir. Gerçi 26 sayılı KDV Genel Tebliğinde bir takım açıklama ve hesaplamalar varsa da bunları pek uygun bulmamaktayım.

Biz, ihtiyatlı davranarak hurdanın yüklenilen KDV’ sinin hesaplanmasında şöyle bir yol denedik.

a- KDV beyannamesinin 6. satırı (Teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel) 1000
b- KDV beyannamesi 23. satırı (Bu döneme ait İND.KDV) 180
c- O dönemde yapılan hurda satışı 10
d- Hurda satış yüzdesi = Hurda Satışları / Toplam Satışlar (d/a) 10/1000= % 1
e- Hurda yüklenilen KDV (Hurda satış yüzdesixindirilecek KDV= % 1X180=1,8

Bulunan bu rakam tutarı % 18 den fazla ise % 18 alınmalıdır. Bulunan yüklenilen KDV tutarı indirilecek KDV toplamından çıkarılarak gider veya maliyet hesaplarına kaydedilmelidir.

Yaptığımız bu hesaplamanın da çok doğru olmadığı açık olmasına rağmen ihtiyatlı davranarak böyle bir tatbikatı düşündük

B- Veya doğrudan doğruya istisnadan vazgeçilebilir. İstisnadan vazgeçme halinde (3) yıl geri dönülemez. Değerli kağıt, hisse senedi, tahvil gibi satışlarda da KDV, uygulaması gerekecektir. İstisnadan vazgeçmeyi yanlış buluyoruz. Maliye Bakanlığı’nın daha detaylı ve mükellefin ve devletin hakkını koruyacak bir hesap tarzını içeren tebliğinin yayımlanması gereklidir.

CEVDET AKÇAKOCA
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

<- Geri Git