Linkler

Sizin için seçtiğim linkler;

TBMM VE MALİYE BAKANLIĞI

˵ Türkiye Büyük Millet Meclisi

˵ Gelirler Genel Müdürlüğü

˵ Muhasebat Genel Müdürlüğü

˵ Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

 

BAŞBAKANLIK ve BAKANLIKLAR

˵ Başbakanlık

˵ Maliye Bakanlığı

˵ Adalet Bakanlığı

˵ Orman Bakanlığı

˵ İçişleri Bakanlığı

˵ Turizm Bakanlığı

˵ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

˵ Dışişleri Bakanlığı

˵ Kültür Bakanlığı

˵ Milli Savunma Bakanlığı

˵ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

˵ Sağlık Bakanlığı

˵ Ulaştırma Bakanlığı

˵ Çevre Bakanlığı

˵ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

˵ Milli Eğitim Bakanlığı

˵ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

 

YÜKSEK MAHKEMELER

˵ Anayasa Mahkemesi

˵ Yargıtay

˵ Danıştay

˵ Sayıştay

 

 

ÇEŞİTLİ KAMU KURULUŞLARI

˵ İktisadi Dayanisma

˵ Deprem Araştırma Dairesi

˵ BAĞKUR

˵ Basın Yayın Genel Müdürlüğü

˵ Emekli Sandığı

˵ TUBİTAK

˵ Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)

˵ Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

˵ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

˵ Toplu Konut İdaresi

˵ Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bşk.

˵ Dış Ticaret Müsteşarlığı

˵ Diyanet İşleri Başkanlığı

˵ Futbol Federasyonu Başkanlığı

˵ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

˵ Meteoroloji İşleri Genel Müd.

˵ Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

˵ T.C.Merkez Bankası Başkanlığı

˵ T.C.Vakıflar Bankası Genel Müd

˵ T.C.Ziraat Bankası Genel Müd.

˵ T.C.Emlak Bankası Genel Müd.

˵ T.C.Halk Bankası Genel Müd.

˵ EXİMBANK

˵ Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı

˵ Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Ens(TODAİE)

˵ Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı

˵ Milli Kütüphane

˵ Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

˵ Sermaye Piyasası Kurulu

˵ Devlet Planlama Teşkilatı

˵ Hazine Müsteşarlığı

˵ Gümrük Müsteşarlığı

˵ Devlet İstatistik Enstitüsü

˵ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

˵ TRT

˵ TÜRMOB

˵ TOBB

˵ KOSGEB

 

 

VERGİ İLE İLGİLİ YUTDIŞI SİTELER

˵ International Bureau of Fiscal Documentation

˵ Essential Links to Tax Sites

˵ Institute for Professionals in Taxation

˵ Institute of Taxation in Ireland

˵ Tax and Accounting Sites Directory

˵ Tax Resources

˵ Tax World

˵ Tax Pages

˵ Tax Notes

˵ The Institute for Fiscal Studies

˵ European American Tax Institute

˵ European Union in The US

 

 

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

˵ OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

˵ IMF - Uluslararası Para Fonu

˵ ABD Gelir İdaresi

˵ www.europa.eu.int

˵ Worldbank

˵ International Finance Corporation (IFC)

˵ International Chamber of Commerce (ICC)

˵ World Trade Organization (Dünya Ticaret Örgütü)